אנו מודים לכם על ביקורכם באתר האינטרנט www.ipanema.co.il (להלן: “האתר“).

השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים המופיעים באתר, כפופה ומותנית לתנאים המפורטים להלן:

א. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 • המוצרים/הפריטים – המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 • יום עסקים – ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.
 • לקוח/משתמש – כל אדם העושה שימוש באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים, לרבות עבור צדדים שלישיים.
 • מותג החברה – IPANEMA , IPANEMA, RIDER, GRENDHA, ZAXY

ב. כללי

 1. האתר הינו בבעלות חברת קפלה בע”מ, ח.פ. 511703316 (להלן : “החברה“), מנוהל ומופעל על ידה.
 2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל החברה בכתובת: נחל פולג 1, יבנה ו/או בדוא”ל capla013@gmail.com ; פקס 03-6831107 .
 3. האתר משמש כחנות אינטרנטית למכירת הנעלה ואביזרים לנשים, גברים וילדים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה ו/או על-ידי מי מטעמה.
 4. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון ולתנאיו ומהווה הסכם התקשרות מחייב בין הלקוח הקונה לבין האתר על כן הנך מתבקש לקרוא בקפידה את כל הוראות התקנון בטרם תבצע שימוש באתר.
 5. גלישה ו/או רכישה באתר מהווה את הסכמתך לקבלת הוראות תקנון זה. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מהוראות התקנון, אנא הימנע מכל שימוש באתר בכלל ומביצוע רכישות בפרט.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 8. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תקנון האתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ג. רכישת מוצרים

 1. באמצעות האתר תוכל להתרשם ממגוון רחב של מוצרים בקלות ובמהירות ולרכוש מתוכם פריטים. תשומת הלב כי, ישנם פריטים המוצגים באתר לצורך התרשמות בלבד ואינם ניתנים לרכישה באמצעות האתר.
 2. הזמנת מוצרים יכולה להתבצע על ידי לקוח פרטי שמלאו לו 18 אשר מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בתוקף ליום השימוש ובתנאי שפרטיו האישיים אותם מילא בטופס ההזמנה לרבות דואר אלקטרוני ומספר נייד תקינים ומלאים.
 3. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש ליצור קשר עם שרות הלקוחות בהתאם לאופן המצוין באתר ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו.
 4. המוצרים הנרכשים באמצעות האתר הנם מוצרים חדשים.
 5. תיאור שגוי של הפריט ו/או מחירו מחמת טעות ו/או הצגת תמונה/מידע אשר משקפים את המוצרים באופן בלתי מדויק ו/או שגוי, לא יהוו עילה לחיוב החברה אשר עושה כמיטב יכולתה על מנת להביא בפניך מידע אמין ומעודכן.
 6. התצלומים באתר מיועדים להמחשה בלבד. החברה עושה ככל שבאפשרותה להציג תצלומים שישקפו נאמנה את מראה הפריטים בפועל אולם יתכנו שינויים/הבדלים, לרבות בגוון הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים, שמקורם במגבלות טכניות ו/או גרפיות ו/או רזולוציות של מסכי מחשב ולחברה לא תהיה אחריות כלשהי בגין ההבדלים כאמור.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולשווק כל פריט ממגוון הפריטים המוצעים באתר בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמי מהמשתמשים תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 8. הרכישה באתר מותרת אך ורק לצרכים אישיים. חל איסור לרכוש באתר פריטים לצרכים בעלי מאפיינים מסחריים. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר נעשו למטרות מסחריות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. החברה אינה מתחייבת כי פריטים המוצגים באתר יהיו זמינים בכל אחת מחנויות החברה ו/או באתר החברה.

ד. ביצוע הזמנה

 1. פריטים המוצעים למכירה באתר זה יסופקו בתנאי שהם מצויים במלאי החברה בעת ביצוע ההזמנה.
 2. המוצרים שבחרת יתווספו ל “עגלת הקניות” ובסיום ההזמנה תוכל לצפות בסיכום ההזמנה כפי שנקלטה במערכות החברה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים אלא נועד לצרכי אישור קליטת פרטי ההזמנה ורישומה במערכותיה בלבד.
 3. עם אישורך לביצוע ההזמנה, החברה תבצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום עמו שילם הלקוח את תמורת ההזמנה, ועם קבלת אישור ההזמנה על-ידי חברות האשראי או ספק שירותי תשלום מקוון אחר, תישלח הודעה ללקוח שתיידע אותו שהעסקה אכן אושרה.
 4. בכל מקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי או ספק שירותי התשלום המקוון, תקבל הודעה מתאימה על כך ותידרש למסור לחברה אמצעי תשלום אחר להסדרת התשלום. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר השלמת פרטי אשראי תקינים ע”י הלקוח.
 5. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כמפורט לעיל, אישור העסקה ו/או פעולת הרכישה (לפי העניין) מותנה בזה שהפריט אכן קיים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה ו/או בעת ליקוט ההזמנה במחסני החברה (גם אם באתר מוצג הפריט שאכן קיים במלאי). היה והפריט אינו קיים במלאי ו/או קיימת בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, החברה תיצור קשר עם הלקוח לבחינת מוצרים חלופים לאספקה ולחילופין, תבוטל הזמנת הפריט והלקוח לא יחויב בגין אותו פריט שלא סופק לו. למען הסר ספק, ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך ובמקרה כאמור ההזמנה תסופק ללקוח בחלקה ו/או לא תסופק כלל, לפי שיקול דעת החברה.
 6. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח ללקוח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני אותו הזין בעת ההזמנה, על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.
 7. לאחר חיוב הלקוח באמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש (בהתאם למלאי הקיים בעת ביצוע הרכישה) לכתובת הלקוח תפיק החברה חשבונית מס ממוחשבת על שם הלקוח (יובהר, כי הלקוח יחויב רק בגין הפריטים שיסופקו לו). הלקוח מאשר את קבלת החשבונית בדוא”ל.

ה. מחירים ואמצעי תשלום

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים הנקובים באתר ואת תעריפי המשלוחים, בכל עת וללא מתן הודעה מראש. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הנו המחיר המוצג בעת השלמה של תהליך ההזמנה ואישורה ע”י החברה כאמור לעיל.
 2. החברה אינה מתחייבת כי המחיר הנקוב באתר, יהיה זהה למחיר המוצר באתרים ו/או חנויות אחרות של החברה ו\או באתרים ובחנויות אחרות שלא בבעלות החברה.
 3. החברה אינה מתחייבת כי מבצעים ו/או הטבות רכישה באתר, יהיו זהים למבצעים ו/או הטבות באתרים ו/או בחנויות אחרות של החברה ו\או באתרים ובחנויות אחרות שלא בבעלות החברה.
 4. המחירים המוצגים הנם לרוכשים באתר.
 5. המחירים המוצגים באתר הנם בשקל חדש כוללים מע”מ ואינם כוללים דמי משלוח אשר יתווספו למחיר המוצר/ההזמנה בהתאם לבחירת הלקוח).
 6. המחיר בו הקונה יחויב דרך האתר הנו המחיר הנקוב באתר בעת מועד ביצוע הרכישה על ידי הקונה.
 7. טעות קולמוס- נפל טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה במחיר המוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה ואם בוצעה עסקה, רשאית החברה לבטלה מטעם זה.
 8. רכישת מוצרים הנה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. השלמת תהליך הרכישה מותנה באישור חברת האשראי ואימות העסקה ובכך כי המוצרים המבוקשים קיימים במלאי.

ו. אספקת המוצרים

 1. בעת ביצוע הרכישה, באפשרותך לבחור את הדרך המועדפת עליך לקבלת הפריט המוזמן. ניתן לקבל את המוצר באחת מהאפשרויות הבאות:
  • באמצעות שליח “עד הבית” – המוצר יגיע לכתובת לפי בחירתך בתוך 3-6 ימי עסקים. עלות המשלוח: בהתאם למפורט בשאלות תשובות באתר.
  • משלוח ל”נקודת איסוף” הקרובה לביתכם – המוצר יגיע לנקודת האיסוף לפי בחירתך בתוך 3-7 ימי עסקים. עלות המשלוח: בהתאם למפורט בשאלות תשובות באתר.
 2. דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצר (בהתאם לבחירת אופן המשלוח) וישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 3. הפריטים יסופקו ללקוח באמצעות חברת שילוח עצמאית.
 4. פריטים שהוזמנו דרך האתר והתמורה בגינם שולמה דרך האתר, ניתן לספקם בשטח מדינת ישראל. משלוחים לאזור יו”ש ומזרח ירושלים ייקבע באופן פרטני ובהתאם לאזור הפעילות של חברת השילוח. החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. לא תתאפשר אספקה מחוץ לגבולות ישראל.
 5. דמי המשלוח המפורטים במוצר אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
 6. אספקת המוצרים תעשה תוך 3-7 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה ו/או בהתאם למועדים המצוינים באתר, לפי המאוחר, באמצעות חברת השילוח בתיאום עם הלקוח ובתוספת דמי משלוח כמפורט בהזמנה. המוצרים יסופקו לכתובת אשר הוקלדה בעת ביצוע ההזמנה. יום עסקים – ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.
 7. במידה וההזמנה תחזור בשל מתן פרטים שגויים, יחויב הלקוח בדמי משלוח וטיפול.
 8. החברה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לאיחור במסירה בשל אירועים שאינם ניתנים לשליטתם, לרבות נזקי טבע ו/או מלחמות ו/או פעולות איבה ו/או תקלות במערכת הטלפונים ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או כל גורם אחר הנובע מכוח עליון.
 9. באזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית או מכל סיבה בגינה לא תהא אפשרות לספק את ההזמנה לבית הלקוח, תהא חברת השילוח רשאית לספק את המוצרים הנרכשים במקום סמוך ומקובל בתיאום מראש עם הלקוח.
 10. הפריט המוזמן יסופק רק לידי המזמין. כתנאי לקבלת הפריט המוזמן עליו להציג לשליח תעודת זהות ו/או נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר וכן לחתום בפניו על תעודה המאשרת את קבלת הפריט שהוזמן.
 11. ככל והלקוח מאשר השארת הפריטים המוזמנים ליד הדלת ו/או במיקום מוסכם אחר מול חברת השילוח לא תהא החברה אחראית לאובדן הפריט ו/או במקרה גניבה ו/או אי אספקתו ללקוח.
 12. הפריט יסופק לקונה בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר ובהתאם לתקנון משלוחים של חברת השילוח. החברה אינה אחראית לאובדן או תקלה אצל קבלן השילוח של החברה (אישור המסירה לקבלן השילוח ישמש כהוכחה לעמידה בתנאים).
 13. יתכנו עיכובים במשלוחים עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה כגון עומסים חריגים בהזמנות ו/או בחברת השילוח (כגון ימי מכירות מיוחדים, BLACK FRIDAY, סוף עונה וכיו”ב).
 14. על הלקוח להודיע מיידית, באמצעות פניה לשירות הלקוחות, אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, החברה תשיב ללקוח את התשלום אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.

ז. ביטול עסקה

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
  הלקוח רשאי לבטל את העסקה לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הצרכן, המאוחר מבניהם.
 2. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת הפריט המוזמן, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין אותו אדם כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית) ובתנאי כי הוצגה תעודה, בהתאם להוראות החוק, המעידה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
 3. לא ניתן לבטל רכישה של פריטים שנפגמו בכל דרך ו/או שנעשה בהם שימוש כלשהו.
 4. על המבקש לבטל עסקה שנעשתה דרך האתר, להציג חשבונית בגין העסקה מקורית.
 5. ביטול הרכישה ייעשה באחת מהדרכים כמפורט בטופס ביטול עסקה במועד המפורט לעיל.
 6. מבלי לפגוע באמור לעיל, לקוח רשאי לבטל הזמנה שביצע ובלבד שהמוצרים הנרכשים לא נפתחו ונשמרו באריזתם המקורית , התוויות לא הוסרו מהם, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש. לא ניתן להחזיר פריטים שנעשה בהם שימוש או שאריזתם נפתחה החברה רשאית לבטל עסקה ולהשיב ללקוח את כספו (אם חויב) במקרה בו נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 7. עם ביטול העסקה לאחר שהפריט סופק ללקוח, יגיע הלקוח לאחת מחנויות הרשת או ייבחר בדרך החזרת המוצר באמצעות שליח מהבית. במקרה כאמור, יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור 5% אך לא יותר מ- 100 ₪.
 8. עלות שליחות לאיסוף מבית הלקוח והשבה לחברה – בהתאם למפורט בשאלות תשובות באתר.
 9. הפריט יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. החברה לא תהא אחראית על מוצרים שיוחזרו פגומים ועל כן חשוב שהלקוח יעטוף ויארוז היטב את המוצרים המוחזרים על מנת שיגיעו במצבם כפי שקיבל אותם הלקוח.
 10. יובהר כי, החברה לא תשיב לקונה כספים ששולמו על ידו ולא תבטל את חיובו, בטרם הקונה ישיב לרשותה את הפריטים בגינם מבוקש ביטול הרכישה.
 11. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם בפריט המוזמן ו/או אי התאמה, יחולו ההוראות הבאות: החברה תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול אצלה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובו של הקונה עקב העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבו מהקונה דמי ביטול כלשהם.

ח. החלפות/החזרות

 1. במידה ותרצו להחזיר פריט שהזמנתם באתר ונמסר לכם, אנו נאפשר לכם פרק זמן של 14 יום מהמועד בו סופקה ההזמנה, לבטל את העסקה וכמפורט בהרחבה לעיל בפרק “ביטול עסקה”.
 2. לא ניתן להחזיר פריטים שנעשה בהם שימוש (מלבד מדידה).
 3. ניתן לקבל זיכוי/ החזר כספי לכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה ו/או העברה בנקאית תוך 14 ימי עסקים מרגע החזרת המוצר.
 4. אנו נבטל את העסקה מול חברת האשראי ולכן אין צורך לפנות אליה ישירות.
  אם הלקוח אינו מעוניין בביטול עסקה, אלא בהחלפת המוצר (לדוג’ החלפת מידה/צבע וכיו”ב) ניתן יהיה להחליף את המוצר שנרכש באתר באמצעות הגעה לאחת מחנויות הרשת אשר כתובתן יהודה מרגוזה 40, ושנקין 8, תל אביב בלבד (בתאום מראש ובכפוף שהפריט קיים במלאי ובהצגת חשבונית/קבלת רכישה) או באמצעות משלוח ואיסוף “מבית הלקוח” כאשר במקרה כאמור יסופק המוצר החלופי לכתובת הלקוח ובאותו מעמד ייאספו הפריטים להחלפה ויחוזרו לחברה. עלות המשלוח במקרה של החלפה – בהתאם למפורט בשאלות תשובות באתר.
 5. ככל ששווי המוצר החליפי נמוך, במועד ההחלפה, מהמחיר ששולם בעבור המוצר שהוחלף, יהא הלקוח זכאי לקבלת זיכוי כספי בגובה ההפרש, וככל שהוא גבוה יותר, במועד ההחלפה, כי אז יהא הלקוח מחויב לשלם את ההפרש.
 6. מובהר כי, בדוכני החברה הממוקמים בקניונים ו/או מרכזים מסחריים לא תתאפשר ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים ו/או זיכוי כספי מכל סוג, למוצרים שנרכשו באתר.

ט. החזר כספי

 1. חשוב לדעת! על מנת לבצע החזרת מוצר : הלקוח יחזיר את המוצר באמצעות שליח מהבית או יגיע לאחת מחנויות הרשת עם חשבונית מקורית, כאשר המוצר/ים מוחזר/ים באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש ועם התווית המקורית.
 2. החברה תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול אצלה או ממועד השבת הפריט שהוזמן לחברה, לפי המאוחר, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובו של הקונה עקב העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב.
 3. הלקוח יחויב בדמי ביטול בשיעור 5% אך לא יותר מ- 100 ₪.

י. קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים באתר הנם בבעלות החברה ולאף אדם ו/או גורם אחר לא תהא כל זכות, כולל זכות שימוש ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה בנוגע לזכויות אלו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מהאתר, בלא קבלת רשותה והסכמתה של החברה מראש ובכתב.

יא. סודיות, מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

 1. מובהר כי, אין חובה חוקית למסור את פרטי הלקוח לחברה ואולם ללא מסירתם לא יוכל הלקוח לעשות שימוש במלוא חלקי האתר ו/או שירותיו. מסירת פרטי הלקוח נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 2. החברה מתחייבת לשמור על סודיות פרטי הלקוח ולא להעבירם לכל גורם אחר, ככל שהחוק אינו מחייב את האתר למסור פרטים כאמור. שימוש בפרטי הלקוח יעשה על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 3. עסקאות שתבוצענה באופן מקוון מלא, תאובטחנה באמצעות אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ולאבטח את המידע ככל הניתן והעברת מספרי כרטיסי האשראי תיעשה על פי תקן ואולם, במקרים שאינם בשליטת הנהלת האתר או הנובעים מכח עליון, לא תהא הנהלת האתר אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר או כלשהו אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש בלתי מורשה.
 4. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה ולשם הפצת חומר שיווקי ו\או פרסומי של החברה, כמפורט להלן. אין באמור כדי להגביל את החברה ו/או מי מטעמה מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגותם וכד’), ושימוש זה יהיה מותר.
 5. החברה נוקטת בכל האמצעים המקובלים והסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו, וזאת, בין היתר, על ידי שימוש במערכות מתקדמות לאבטחת נתונים. יחד עם זאת, למרות מאמצי החברה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או למי מטעמו, עקב כך.
 6. בעת ההרשמה לאתר ובעת שימוש בתכנים נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי (לדוג’ באמצעות חשבון המשתמש) ו/או באמצעות פריטים אותם רכשת ו/או ביקשת לרכוש וכיו”ב.
 7. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של החברה, כמפורט בתקנון זה הן באמצעות דוא”ל, מסרונים ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר.
 8. מוסכם בזאת, כי אין באמור כדי להגביל את החברה ו/או מי מטעמה מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגותם וכד’), ושימוש זה יהיה מותר וייעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 9. להרחבה בנושא מדיניות הפרטיות אנא לחצו כאן.

יב. שירות לקוחות

 1. בכל שאלה או בירור הנוגע למוצרים המוצגים באתר, ניתן לפנות אלינו בצ’אט האתר, בפקס או בדואר האלקטרוני בהתאם לפרטים המופיעים בתקנון זה ו/או באתר.

יג. סמכות עניינית לשיפוט והגבלת אחריות

 1. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה וכל מחלוקת בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד.
 2. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ו/או לקונה ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר.

יד. שונות

שמירת הזכות לשינויים

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, מבלי לתת כל הודעה על כך מראש. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה ו/או מי מטעמה.
 2. מוסכם בזאת, כי רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.
 3. יובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

טו. סיום ההתקשרות

 1. החברה שומרת על זכותה הבלעדית לסרב לתת גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. בנוסף, רשאית החברה לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה כולו או חלקו.

טז. איסור על שימוש בלתי חוקי באתר

 1. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות בלתי חוקיות ולכל מטרה האסורה על פי התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. למען הסר כל ספק, חל איסור מפורש על איסוף ו/או העתקה של תמונות ופרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים שברשותה על מנת להביא להפסקה מידית של כל פעילות אסורה כאמור לעיל.

עודכן ביום 28.12.23